Steun het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen en word maatschappelijk aandeelhouder!

In 2011 lanceerde Stichting Eropaf! het kennis- en steunpunt voorkomen huisuitzettingen. Sindsdien kregen we ruim 1000 meldingen van dreigende uitzettingen. In veel gevallen is het gelukt deze te voorkomen.

Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen

Gebaseerd op onze ervaringen en aangevuld met inspirerende praktijkvoorbeelden maakten we de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen. Dit handige naslagwerk is voor iedereen gratis beschikbaar, digitaal of op papier. De komende jaren willen we ons kennis- en steunpunt uitbreiden. Hier hebben we uw ondersteuning bij nodig: we vragen u maatschappelijk aandeelhouder te worden.

Iedereen kan bijdragen

Stichting Eropaf! ontvangt geen subsidie. Dit betekent onafhankelijkheid, maar ook dat wij afhankelijk zijn van andere manieren van financiering. Daarom werken we met crowdsourcing: iedereen draagt een beetje bij, waardoor we samen veel bereiken. Op deze manier kunnen we het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen bemensen en de expertise die we opdoen met anderen blijven delen.

Uw maatschappelijk aandeelhouderschap is meer dan een financiële relatie: aandeelhouders worden  onderdeel van de beweging. Wij bakenen ons domein niet af en kiezen ervoor om alles wat we tegenkomen en ontdekken met anderen te delen – zonder ons zorgen te maken of we wel een factuur kunnen sturen. Dit doen we vanuit de basisprincipes ontregelend, contextueel, verbindend en creatief. We nodigen u van harte uit om te participeren!

Eropaf! is nauw betrokken bij innovaties rond outreachend werken. We organiseren regionale netwerkbijeenkomsten, waarbij lokale partijen met elkaar in contact gebracht worden om samen te werken aan onder meer het voorkomen van huisuitzettingen. We initiëren onderzoek en publiceren over onze bevindingen. In algemene zin blijven wij ook in 2016 het kritische geweten van de sociale sector.

Maatschappelijk aandeelhouderschap

Het maatschappelijk aandeelhouderschap kost:

  • een individu € 150,- voor één jaar of € 250,- voor twee jaar;
  • organisaties € 750 voor één of € 1.250,- voor twee jaar.

Hiervoor krijgt u, naast de mogelijkheid om bij te dragen aan bovenstaande, ook:

  • Een vermelding op de website
  • Een vermelding in promotiemateriaal
  • Gratis toegang tot netwerkbijeenkomsten

Stichting Eropaf! heeft de ANBI-status: uw bijdrage is aftrekbaar voor de belasting. Wij hopen dat u aandeelhouder wil worden. Om u aan te melden kunt u ons mailen of het aanmeldformulier op de website invullen

Ook uw eenmalige bijdrage is welkom!

Een eenmalige bijdrage voor onze activiteiten gericht op het voorkomen van huisuitzettingen is zeer welkom! Dit kan op ING rekening NL09 INGB 0005 2348 51 t.n.v. Stichting Eropaf! o.v.v. ‘voorkomen huisuitzettingen’. Wij stellen uw steun zeer op prijs. Wilt u meer informatie of heeft u een alternatief idee om inhoud te geven aan een maatschappelijk aandeelhouderschap aarzel niet om contact met ons te zoeken, bijvoorbeeld via het webformulier.

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017