Maatschappelijke aandeelhouders

HVO Querido

Stichting het R.C. Maagdenhuis

Van der Hoeden Mulder Gerechtsdeurwaarders

Hogeschool van Amsterdam 

Het Huurdershuis

Stadsdeel Oost Amsterdam

Doras Maatschappelijke Dienstverlening

Kessler Stichting Maatschappelijke Opvang

Eigen Plan

Centram Maatschappelijke Dienstverlening

Civic Zorg & Dienstverlening

Woningstichting Eigen Haard

Woningstichting Ymere

Combiwel gecombineerd welzijnswerk

Leger des Heils

Dynamo beweegt tot meedoen

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017