wat u kunt doen

        


Zoek hulp: hoe eerder hoe beter

Bij huurachterstanden of andere schulden geldt altijd: hoe eerder er gehandeld wordt, hoe ‘makkelijker’ het is om de huisuitzetting te voorkomen. Veel projecten, zoals de Vroeg Eropaf-methode in Amsterdam, richten zich op vroegsignalering. In latere fasen wordt vaak de crisisdienst van schuldhulpverlening ingeschakeld.

Meld een dreigende huisuitzetting

Meld een dreigende huisuitzetting via deze site, als het om u gaat, om iemand uit uw netwerk of om een cliënt. In veel gemeenten is dit in eerste instantie niet nodig, omdat er al ondersteuning wordt geboden aan mensen die met een dreigende huisuitzetting te maken krijgen.

Doe een beroep op schuldhulp

Schuldhulpverlening wordt vaak uitgevoerd door de de gemeentelijke kredietbank, door een aparte organisatie voor schuldhulpverlening of door de maatschappelijke dienstverlening. De gemeente is opdrachtgever en vaak is de afdeling sociale zaken betrokken dienst.

De schuldhulpverlening probeert eerst te bemiddelen tussen schuldenaren en schuldeisers. Lukt dit niet dan begeleiden zij schuldenaren bij het indienen van een verzoek voor een saneringskrediet bij de gemeentelijke kredietbank of bij een aanvraag voor een wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP).

Vraag om een adempauze

Bij dreigende huisuitzettingen of beslagleggingen zullen sommige schuldhulpverleners in contact treden met schuldeisers om een voorlopige regeling te treffen, dan wel om een moratorium (bevriezing van de schuld) aan te vragen.

Zoek aanvullende hulp bij Eropaf! Ondersteuning

U kunt ook contact opnemen met Eropaf! Ondersteuning. Met hulp van deze ondersteuning  kunt u zelf of samen met een professionele ondersteuner eenvoudig uw financiën weer op orde krijgen en bijhouden. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van digitale instrumenten, zoals een online kasboek en online begeleiding. Het slimme kasboek is overzichtelijk en voorzien van handige tools die je helpen om de financiën van meerdere bankrekeningen inzichtelijk te krijgen. Lees meer bij Eropaf! Ondersteuning

Deel deze pagina:eropafbox_icon

Volg ons:

Aanmelden nieuwsbrief | Sitemap | Algemene voorwaarden | Disclaimer

© Stichting Eropaf! 2017