procedure

        


Huisuitzetting: hoe verloopt de procedure?

Tussen het moment dat de eerste keer de huur niet betaald wordt en de uiteindelijke huisuitzetting zijn een aantal stappen te onderscheiden, deze hebben wij uitgewerkt in ‘de ontruimingszeef’ (zie: Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen). Iedereen die huurachterstand oploopt kan in een fase van deze zeef worden ingedeeld. Ruwweg beslaat het proces van oplopende huurschuld tot uiteindelijke ontruiming zes maanden. Dat kan langer zijn, bijvoorbeeld doordat mensen tussentijds wel een maand huur betalen.

De fasen zijn achtereenvolgend:

  • signalering huurschuld (1e aanmaningen);
  • inschakeling deurwaarder;
  • dagvaarding bij kantonrechter voor ontbinding huurcontract;
  • ontbinding huurcontract door kantonrechter; huisuitzetting (en de periode direct daarna).

Zoek hulp: hoe eerder hoe beter

In elk van deze fasen is het mogelijk in te grijpen om huisuitzetting te voorkomen, maar duidelijk moge zijn dat hoe eerder er gehandeld wordt, hoe ‘makkelijker’ het is om de huisuitzetting te voorkomen. Veel projecten, zoals de Vroeg Eropaf-methode in Amsterdam, richten zich op vroegsignalering. In latere fasen wordt vaak de crisisdienst van schuldhulpverlening ingeschakeld.

Of neem contact op met Eropaf! Ondersteuning

U kunt ook contact opnemen met Eropaf! Ondersteuning. Met hulp van deze ondersteuning kunt u zelf, of samen met een professionele ondersteuner, eenvoudig uw financiën weer op orde krijgen en bijhouden. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van digitale instrumenten, zoals een online kasboek en online begeleiding. Het slimme kasboek is overzichtelijk en voorzien van handige tools die je helpen om de financiën van meerdere bankrekeningen inzichtelijk te krijgen. Lees meer

 Deel deze pagina:eropafbox_icon

Volg ons:

Aanmelden nieuwsbrief | Sitemap | Algemene voorwaarden | Disclaimer

© Stichting Eropaf! 2017