wat we doen


Wat we doen

Naast directe hulpverlening verzamelen we kennis en bieden wij ook ondersteuning aan gemeenten en organisaties in het verder ontwikkelen van de preventie van huisuitzettingen. Dit door eenmalige interventies, deskundigheidsbevordering en adviestrajecten. Op deze pagina beschrijven wij wat u van ons kunt verwachten.

Doorbraak door interventie

Een crisis is een kans voor verandering, doordat voor betrokken partijen de urgentie duidelijker wordt. Als wij een melding krijgen van een dreigende huisuitzetting, zullen wij ons dan ook niet richten op het zelf voorkomen van die huisuitzetting, maar op het activeren van lokale partijen die dat samen kunnen en moeten oppakken. De concrete casus wordt gebruikt als middel om de partijen met elkaar in gesprek te laten gaan en waar mogelijk structureel de preventie te organiseren. Daarbij kunnen wij ook verdergaande ondersteuning bieden, in de vorm van deskundigheidsbevordering en of een adviestraject en wij bieden uiteraard de beschikbare kennis en instrumenten aan.

Adviestraject

Eropaf! heeft ruime ervaring in het adviseren over outreachend werken. Dit is een optie als u het voorkomen van huisuitzettingen in uw regio effectiever wil organiseren. Eropaf kan ondersteunen bij het om de tafel krijgen van betrokken partijen, zoals maatschappelijke dienstverlening, gemeente, woningcorporaties, incassomedewerkers etc. In een kennismakingsgesprek inventariseren wij wie de stakeholders zijn, waar krachten en kansen liggen en hoe die ontwikkeld kunnen worden. U kunt contact met ons opnemen om de mogelijkheden verder te bespreken.

Deel deze pagina:eropafbox_icon

Volg ons:

Aanmelden nieuwsbrief | Sitemap | Algemene voorwaarden | Disclaimer

© Stichting Eropaf! 2017